Cirkus i Kanada

"Reserapport från en studieresa till Montréal med fokus på cirkus och kulturpolitik." - Emma Stenström

Här finns en rapport från en studieresa till Montréal, Canada. Med målsättning att förstå hur man i Montreál byggde upp sin cirkusmiljö, besökte vi en rad olika aktörer: alltifrån det stora cirkusföretaget ”Cirque du Soleil” till mindre, mer konstnärliga cirkuskompanier som ”Cirque Éloize” och ”7 doigts de la main”. Vi träffade politiker och tjänstemän på olika nivåer, representanter från cirkushögskolan, gästspelscenen, finansiärer och många andra organisationer. Sammantaget träffade vi 45 personer under några intensiva dagar och fick en bra bild av vad det krävdes att bygga upp en cirkusmiljö. Reserapporten hittar du här

Besök kanadensiska cirkuskompanier här: