Introduktion Risk och möjlighetstombola Frihet / Nomaditet Gränsöverskridning / Innovation Diciplin / Kaos Individen / Kollektivet Publik / Samhälle