Dramaturgi

Cirtournelle for Rope, Podium and Boxes

I samband med föreställningen Wear it Like a Crown ställde jag mig själv många frågor: vad är dramaturgi egentligen, och vad är det i cirkus? I denna icke-verbala föreläsning undersöker jag indirekt denna fråga och detta fenomen, med stöd i Deleuze och Guattari’s begrepp ”la ritournelle”. Den största dramaturgiska utmaningen i föreläsningen blev relationen mellan text och fysisk material. Och på frågan om vad dramaturgi är i rep skulle jag svara: dramaturgi = takhöjd. 

Koncept och performer: Camilla Damkjaer, Kamera och redigering: Stacey Sacks