Risk och möjlighetsforskning Hjärnforskning 7 dimensioner - 7 discipliner Forskare tolkar disipliner Fotografier och artistcitat

Formell intro

(Denna forskningshemsida är under bearbetning...)

I nycirkusens värld är risktagandet ständigt närvarande. Utgångspunkten är att ”allt är möjligt”. Gränser är till för att tänjas. Liksom i den traditionella cirkusen utmanas kroppens fysiska och mentala förmågor. Cirkusartisten gör det till synes omöjliga möjligt när de flyger i taket och går på millimetertunn lina. Gränsen för vad som går och inte går flyttas hela tiden framåt precis som t.ex. inom idrotten. I Nycirkusen till skillnad från traditionell cirkus och idrott ingår även konstnärens risktagande. Konstnärens roll är att sätta kreativa processer i sammanhang där målet inte är givet. Där risktagandet är en viktig del och där den insikt och kunskap som processen genererar är lika viktig som den slutgiltiga produkten. Att skapa kräver att konstnären beträder okänd mark. Det konstnärliga resultatet är helt avhängigt av detta. Improvisatoriska moment är också ofta närvarande i en nycirkusartists arbete. De val som görs sker här och nu, man tar upp sekundens ingivelse, fångar impulsen från någon/något annan som kan vara en medspelare, en jongleringsboll som landar fel eller publiken. Publikens närvaro färgar verket på samma sätt som tyngdlagens regler gör att en boll tappas eller balansen behöver pareras . Även detta är att utsätta sig för en risk. Man vet inte säkert vart det bär. Att skapa, forska, arbeta entreprenöriellt och innehåller samma moment av att risktagande genom att utsätta sig för det osäkra. I samarbeten i tvärkonstvetenskapliga/gränsöverskridande projekt tillförs nivån av risk som uppstår i krockar mellan olika utgångspunkter, kulturer och sätt att artikulera. Dessa former av risktaganden är inte lika konkreta som cirkusartisternas fysiska risktaganden på liv och död, men de innehåller samma behov av mental medvetenhet. 

Alla dessa olika former av risktaganden har beforskats i detta projekt:

 
Genom att forska på (1) cirkusartisternas fysiska och mentala förmåga att överskrida gränser och göra det omöjliga möjligt, (2) cirkusens och nycirkusens historiska och sociala förmåga att arbeta gränsöverskridande (internationellt, entreprenöriellt etc) i konst och samhälle och (3) nycirkusens gränsöverskridande skapelseprocesser där arbetet sker gränsöverskridande interdisciplinärt såväl som tvärkonstnärligt, så har projektet genererat och tillgängliggjort definitioner och artikulationer av cirkuskonsten och cirkusdisciplinerna, skapat metoder och illustrationer för att medverka i och leda kreativa och riskfyllda tvärkonstnärliga/ interdisciplinära processer, såväl som fördjupad förståelse för konst och fysisk intelligens som lärande och kunskapsbildare. 
 
En avgörande del av forskningsprocessen har handlat om att tränga in i cirkusdisciplinernas olika uttryck, innehåll och förutsättningar och hur de på olika sätt relaterar till risker och möjligheter. Ur det har framkommit hur starkt kopplat det fysiska är till det mentala. Det ligger år av hård och disciplinerad fysisk träning bakom en artists förmåga att överskrida gränser, men träningen är lika mycket mental. Med hjälp av stödforskarna psykologer och hjärnforskare har vi undersökt riskerna i cirkusartisternas och cirkuskonstens förmåga att överskrida gränser både fysiskt, kreativt och mentalt. Vi har gått så nära cirkusartisternas arbete och de kreativa processerna som vi har kunnat för att försöka komma åt deras specialistkunskaper som de skaffat sig genom år av fysisk och praktisk daglig träning och undersökande av risker och möjligheter i och genom sina cirkusdiscipliner. 

Känslomässig intro

(Denna forskningshemsida är under bearbetning...)

Jag fick en stor fantastisk möjlighet! När jag dök ner i det härliga möjlighetshavet, simmade runt, slog volter o piruetter var det som att det plötsligt smalnade av. Möjlighetshavet blev till en sinande bäck och till slut stod jag vid ett smalt nålsöga. Utan att jag hade hunnit märka hur det gick till hade den till synes oändliga möjligheten förvandlats till något trångt och farligt. Möjligheten hade blivit en risk. Och jag kunde hitta tusen anledningar till varför jag inte skulle utsätta mig för den risken!

 
Om jag trots allt valde att anta utmaningen hände det ibland, att risken lika obemärkt förvandlades till en ny möjlighet, som jag inte ens visste fanns. Möjlighet blir till risk som övervinns och blir till ny möjlighet som blir till en ny risk…
 
Det här till synes självklara fenomenet har jag ägnat en större del av mitt vakna (och ibland även sovande) liv att utforska och på senare år även forska i. Jag har trott att det är något jag ska komma förbi men har insett att det inte är möjligt, balansgången mellan risk och möjlighet är själva livet.  Det är anledningen till varför jag valt att ge mig in i cirkusvärlden, konsten, forskningen och mitt entreprenöriella arbetssätt som grundare för Cirkus Cirkör som alla kräver olika former av risktaganden: Ett ständigt utforskande av hur risker blir till möjligheter. Cirkusartister har en unik specialistkunskap om detta. Det är något som de dagligen utforskar i sin fysiska träning, i kreativa processer och i mötet med publiken. Och jag har utforskat det i min föreställningstrilogi om konsten att vara människa: 99 % Unknown, Inside Out och Wear it like a crown samt i samarbetet med 5e klassare, Master in Management studenter,psykologer, pedagoger och hjärnforskare. (Länk Trilogin, kreativ process, Femteklassare, risk och möjlighetsforskning, transfer, hjärnforskning)