Genus

The Ropresentation of Gender

När det gäller genus befinner cirkus sig i ett paradoks: å ena sidan har cirkus varit en konstform där det har varit och är möjligt att överskrida gällande genusstrukturer, och samtidigt har cirkus varit och är lika påverkat av samhällets genusnormer som andra konstformer. I denna ”repflektion” tar jag mig an ett dubbelt problem: inte bara frågan om hur genus gestaltas i cirkus, men också om hur jag kan gestalta detta i en föreläsning? Detta leder mig genom många olika gestaltningsmöjligheter – alltsammans i rep. Men vad är egentligen cirkusartistens genus och hur påverkas det av det material artisten arbetar i? I denna ”repflektion” sätts också akademikerns egen kropp och genus på spetsen.

Koncept och performer: Camilla Damkjaer, Kamera och redigering: Stacey Sacks, Musik och sång: Trevor Lewis & Thérèse Andersson