Vänster hjärnhalva enligt Jill Bolte Taylor

 • Kategoriserar
 • Värderar
 • Analyserar
 • Organiserar
 • Rationaliserar
 • Återupprepar
 • Avgränsar
 • Memorerar
 • Ser risker & faror

Höger hjärnhalva enligt Jill Bolte Taylor

 • Är tillitsfull
 • Allt hör ihop
 • Vi är en del av samma helhet
 • Ser möjligheter
 • Ser allting nytt
 • Dömer inte
 • Förändringsbenägen
 • Patos
 • Uppskattar kaos