Trailers Intervjuer, workshops och livskurvor

Intro metod

”En stor del av cirkusartisternas träning handlar om att lära sig hantera risker, både fysiskt och mentalt. Det är tydligt hur artisterna fokuserar på möjligheterna istället för riskerna och det är denna förmåga som intresserar mig.”
Nycirkus är en interdisciplinär konstform i sin grundkonstruktion som bygger på mötet mellan vitt skilda uttrycksätt. Artister från olika discipliner väljer, trots sina olikheter, att delta i gemensamma kreativa processer. Det är som att en klassiskt skolad fagottist skulle samarbeta med en hårdrocksgitarrist. (Om detta kan man läsa på under historiskt/socialt och tvärkonstvetensakp föreställningar). Med hjälp av stödforskarna har vi fokuserat på att överföra denna kunskap och expertis till andra kunskapsfält som tex ledarskap och pedagogik.  Läs stödforskaren Camilla Damkjaers reflektioner om cirkusdisciplinerna som kunskapsformer här!
 
För var och en av de 7 disciplinerna/dimensionerna kan du se trailers, intervjuer och läsa artiklar. Vi har frågat artisterna hur de använder de olika dimensionerna i relation till träning, framträdande och skapande, samt om det finns någon dimension som de vill lägga till på listan, alternativt om det är någon som de vill ta bort. De har fått undersöka dimensionerna praktiskt i fysiska workshops och slutligen har de fått i uppgift att rangordna begreppen, med den viktigaste dimensionen först. De har också fått rita sina cirkuslivskurvor i förhållande till detta. 
 
En jonglör använder, liksom de flesta andra cirkusartister, samtliga sju dimensioner i sitt arbete. Men resultatet visar tydligt att majoriteten av jonglörer anser att närvaro/koncentration är den viktigaste dimensionen, medan akrobaterna sätter allt är möjligt och clownen misslyckande som nummer ett och tillit hamnar högst på luftakrobaternas lista (se tabell ovan). Ibland har listorna förändrats något beroende på om artisterna rangordnat begreppen utifrån träning, framträdande eller skapande, men även när detta skett har den översta dimensionen oftast varit densamma. 
 
Kopplingen: 
 
balans – lindansare
allt är möjligt – akrobater
samarbete – parakrobater
misslyckande – clowner
närvaro – jonglörer
tillit – luftakrobater
hängivenhet – entreprenörskap