Lärarhandledningar

Vi har jobbat med lärarhandledningar till föreställningarna Inside out och Wear it like a crown. Det har varit ett sätt att nå den unga publiken på ett djupare plan och dela med oss av den kunskapsbildning som finns i föreställningarna samt att nå in med cirkusen i skolämnena. Läs lärarhandleningen till Wear it like crown här samt dess bilaga.