Rep

Ropresentation

När cirkus träder in på teaterscenen möts den också av förväntningen om att kunna återge något som ligger utan för den själv, att kunna förstås i ett paradigm baserat på betydelse. Denna ”repflektion” gör både upp med denna föreställning, samtidigt som den konstaterar omöjligheten av att slippa ut ur denna fråga. Och helt konkret undersöker den disciplinen rep och dess möjligheter för (att undvika) representation.

Samtidig är det en fundering över vem som styr vad: är det jag som styr reflektionen, eller är det materialet som styr mig? Och inte minst är det en diskussion av vart gränsen går mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning.

Koncept och performer: Camilla Damkjaer, Kamera och redigering: Stacey Sacks