Scenografi

Scenografin hade jag många visioner om. Konstnären Ernesto Neto och hans fysiska, kroppsliga, organiska skulpturer var en stor inspiration. Jag minns att när jag mötte scenografen Peter Lundquist sa han att han var ovan vid att få så mycket uppslag att utgå ifrån men att det var spännande att få jobba så. Vi kom att jobba tätt och hans sätt att sammanfatta i bild och scen hjälpte processen väldigt mycket.