Scenografi

Ur samtal med Tilde Björfors:

I Inside Out arbetade vi med en ambitiös scenbild med mycket tekniska lösningar och stora scenografiska element och illusioner. Jag samarbetade med två scenografer och vi tog i från alla håll. En erfarenhet från processen med Inside Out var att när man jobbar med så mycket scenografi och rekvisita som del av berättandet är det svårt att som artist känna sig delaktig i berättelsen. Man känner sig lätt som en byggsten bland många andra som flyttas hit och dit och de tekniska lösningarna kräver en stor del av repetitionstiden där kampen om minutrarna på scenen är hård. Det krävs mycket tid för att fysiskt "erövra" nya element så att det blir cirkus av det och inte bara rekvisita. En scenografi som till stora delar inte är anpassade efter artisterna och cirkusdisciplinerna minskar uttrycksmöjligheterna (läs mer om faser i processen här). Detta ville jag försöka hitta sätt att undvika i nästa föreställning. I Wear it like a crown valde jag därför att arbeta utan en extern scenograf. Istället utgick jag helt och hållet från den cirkusutrustning och de material som artisterna redan använder och skapade scenografin utifrån det tillsammans med Cirkus Cirkörs tekniker, trosskonstruktörer och föreställningens artister. 

Text om cirkus och scenografi kommer inom kort ...

Foto
Bild 9, 11, 13, 17, 18, 20 : Mats Bäcker