Texter av Helene Båtshake

Doverie 1
 
Våren 2008 sätter akrobaterna och nycirkusartisterna Henrik Agger och Louise Bjurholm upp föreställningen Doverie på Landskrona teater. Föreställningen är en del av projektet Cirkus Cirkör c/o Landskrona och ger även grundskolepubliken möjlighet att träffa artisterna och pröva på grundläggande akrobatik.
Detta blir ett tillfälle för mig som forskare i pedagogik att både komma närmre artister och elever, men kanske framförallt mötet dem emellan. Samtidigt kan jag ringa in de pedagogiska processerna och estetiska upplevelser som är knutna till nycirkus. Frågor allt från Går det att beskriva upplevelser utan att hamna i rätt och fel? till Får man skrika under föreställning? dryftas. Rapporten är av en dokumenterande karaktär. 
 
Doverie 2
 
Detta är den andra delen av projektet som bygger på föreställningen Doverie inom c/o Landskronaprojektet. Föreställningen Doverie sätts upp igen under hösten 2008. Efter spelperioden åker Louise Bjurholm och Henrik Agger tillsammans med Helene Båtshake åter ut bland skolorna. Denna gång höll vi oss i klassrummen och erbjöd elever och lärare en workshop på temat tillit, med utgångspunkt i det eleverna hade sett och upplevt i föreställningen på Landskrona teater. Även denna rapport är av dokumenterande karaktär. 
 
Vikingaskolan i Lund
 
Efter en föreställning av Inside Out på Dansens Hus i Stockholm i augusti 2009 samlas artister, ledning och forskare vid Cirkus Cirkör för att diskutera hur man kan gå vidare med c/o-konceptet och utveckla det. En idé blir att sammanföra artister från Cirkör med elever från en grundskoleklass under en veckas tid för att se om det går att omsätta den kreativitet som uppstår i mötet till en föreställning.
 
I oktober 2009 blir idéen verklighet: artisterna Henrik Agger, Louise Bjurholm och Jesper Nikolajeff möter klass 5ab på Vikingaskolan i Lund. Utgångspunkten för denna workshopvecka är begreppen Risk och Möjlighet. Resultatet av mötet blir en grund till föreställningen Wear it like a crown. Arbetet dokumenteras på olika sätt, bl.a. genom denna skriftliga rapport.
 
Helene Båtshakes texter finns att läsa här:
 
- DOVERIE:1 och DOVERIE:2 - Utvärdering av Cirkus Cirkör c/o Landskrona våren 2008
- Inför Wear it like a crown - En dokumenterad rapport från Cirkus Cirkörs Workshopvecka med en femteklass på Vikingaskolan i Lund 2009