Konst och vetenskap Management / Entreprenörskap Utbildning / Pedagogik Live powerpoint Utställning Kommun / Region

Formellt intro

(Denna forskningshemsida är under bearbetning...)

CIRKUS2

Cirkus är som livet upphöjt till två. Cirkusartisterna gör allt det som vi gör i vanliga livet, på arbetsplatsen och i familjen. De samarbetar, misslyckas, balanserar mellan tillit och kontroll. Men de gör det tio meter över marken utan skyddslina. Allt blir mer påtagligt när det är skarpt läge.  Läs mer om disciplinforskningen och om cirkusens hjärta. I projektet har vi arbetat med att överföra cirkusartisternas specialistkompetenser på andra kunskapsområden som till exempel ledarskap och pedagogik i det vi kalla Cirkus Transfer.

Full text för vänstra spalten

Känslomässigt intro

(Denna forskningshemsida är under bearbetning...)

När vi startade Cirkus Cirkör 1995 var jag en 24 årig skådespelerska som spelade Cordelia mot Keve Hjelm i Kung Lear. Jag hade ingen ledarskaps, entreprenör eller företagsutbildning som helst att luta mig tillbaka på. Men nycirkusens ”Allt är möjligt” budskap fick mig att tro på att jag tillsammans med några unga cirkusartister skulle kunna etablera och föra in konstformen i Sverige och sätta Sverige på världens nycirkuskarta. Med visionen av att ”förändra världen med nycirkus” var jag ivrig att lära av de som vet hur man gör när man bygger upp en verksamhet från noll, men framför allt valde jag att inspireras av konstformens gränsöverskridande arbete (länk till cirkushjärtat samt cirkus historia och social kontext samt boken Inuti ett cirkushjärta.)  Av akrobaterna lärde jag mig att ett nej eller ett stopp inte behöver vara slutet utan en språngbräda för nya möjligheter, clownen lärde mej att leta efter succeerna i misslyckandena istället för att slicka såren (länk kajsas discipliner samt disciplin/dimension)… Jag fortsatte att träna cirkus men inte för att själv bli artist utan med en mental inriktning. 

Kunde jag genom att fysiskt träna möjlighetsfokus och balans, överföra det till organisationsbygget och ledarskapet? Jag drevs av att konstformen och kreativiteten skulle genomsyra hela verksamheten och inte bara finnas på scenen och i träningshallen. Genom att inspireras av artisterna och den konstnärliga processen blev vi kontorsakrobater med förmågan att jobba gränsöverskridande mellan verksamheter, länder och ut i samhället – konst/kultur, näringsliv, idrott, forskning, utbildning, skola, barn och ungdomsverksamheter, vård, samhällsbygge - är några av de trapetser som vi har svingat oss mellan. Genom forskningsprojektet har vi fått en djupare förståelse för hur cirkuskonstens relation till risker och möjligheter samt expertis på tvärkonstvetenskapliga processer och okonventionella möten såväl som cirkusdisciplinernas dimensioner kan ”transfereras” till andra kunskapsområden. Detta har resulterat i Cirkus Transfer kurser, workshops, föreläsningar och utbildningar. Här presenteras några av processerna som gjorts inom forskningsprojektet i samarbete med stödforskarna i pedagogik, management/ledarskap, entreprenörskap och regi(länk till tvärkonstvetenskap föreställningar).

Full text för högra spalten