Intervju Vost

Under den här forskningsprocessen har jag fått möjlighet att både följa Les Arts Sauts sista resa som kompani och grundandet av CirkVost då Sara Sandqvist, Benoit Belleville och Melissa tog med sig erfarenheterna från Les Arts Sauts in i CirkVost.

Jag har intervjuat dom under deras arbetsresidens i Sverige som var en del av forskningsprojektet samt när jag har följt dom på turné. Delar av detta material ser ni i detta film-klipp.