Workshop Jonglering

Jonglörerna Jay Gilligan, Luke Wilson, Ben Richter och Erik Åberg har drivit ett eget forskningsprojekt inom jonglering med namnet MRL (Manipulation Research Laboratory). I anslutning till deras forskningsprojekt har jag fått möjlighet att pröva mina frågeställningar och tillsammans med dem och stödforskaren Helene Båtshake utforska deras disciplin i förhållande till dimensionerna.

En stor del av det filmade materialet från denna workshop och tillhörande samtal och intervjuer har transkriberats. Vi har valt att lägga upp detta i sin oredigerade helhet som PDF tillsammans med des frågor som bearbetades, se material nedan. Det är otal antal sidor, men för den som vill forska på grundmaterialet är detta ett exempel på hur de fysiska dimension/disciplin-worshopsen har fungerat.

Jay Gilligan har även medverkat som artist i Inside Out. Hans starka integritet och ifrågasättande av den kreativa processen har varit en sporre för mig att vara tydlig i min regivision och konflikterna mellan oss har hjälp mig att inse vikten av att bygga plattformar av tillit tidigt i kreativa processer, något som jag gjorde i Wear it like a crown och som tar med mig in i nästa produktion.

I detta filmklipp visas delar av denna workshop.

Transkriberat material från workshopen:

Material 1

Material 2

Material 3

Material 4

Material 5

Material 6

Material 7

Material 8