Livskurvor

Att göra cirkuslivskurvor har varit ett sätt för de artister jag intervjuat att synliggöra viktiga skärningspunkter och händelser i deras liv. Det blev ett sätt att tydliggöra vilken drivkraft som legat bakom de val man gjort genom sitt liv.

I analysen av livskurvorna såg man också hur livet och konstformen var helt sammanflätade för de flesta artister. Det blev tydligt att man inte bara väljer en konstform utan ett cirkusliv:

Man reser hela tiden, man tränar dagligen, man samarbetar och uppträder ofta med sina livspartners, utan fast punkt och oftast på turné.

Traditionen från de resande cirkussällskapen historiskt lever i allra högsta grad vidare i den nutida cirkusen. Läs mer under historiskt / socialt.