Övriga intervjuer

Det finns sammanlagt 97 filmade/transkriberade intervjuer med artister och cirkusarbetare. Delar av detta källmaterial kommer publiceras här inom kort. För den som är intresserad av att forska utifrån materialet finns det tillgängligt i vårt arkiv.